Бейсенбаева Акмарал Жамантаевна, кардиолог НАО Национальный научный кардиохирургический центр. «Апноэ сна глазами кардиолога». (Астана, Казахстан)